Trong thời kỳ thanh lọc, lĩnh vực BIM sẽ có nhiều thay đổi lớn khiến những người không thích nghi được sẽ bị đào thải. Vì vậy, Build.vn lập nhóm BIM BIM.Build.vn để giúp các thành viên trong lĩnh vực BIM có thể thích nghi được với sự thay đổi trong thời kỳ thanh lọc.  

NHÓM NÀY SẼ CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG SAU:

Giúp các thành viên tự học cách tăng nhận thức, kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực BIM.

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về BIM. ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI Hoi.Build.vn

Tư vấn cho cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực BIM cách thích nghi với sự biến đổi trong thời kỳ thanh lọc. ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI Hoi.Build.vn

Tổ chức các buổi thảo luận online để bàn luận về các thay đổi trong lĩnh vực BIM. ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN TẠI ThaoLuan.Build.vn

Xuất bản các bài giảng giúp mọi người tự học về lĩnh vực BIM. MUA BÀI GIẢNG TẠI BIM.Build.vn

AI NÊN THAM GIA NHÓM NÀY?

Những cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực BIM muốn tự học các nâng cao nhận thức của mình để thích nghi với sự biến đổi trong thời kỳ thanh lọc.

Những người muốn tự học về lĩnh vực BIM

Những doanh nghiệp trong lĩnh vực BIM muốn tuyển dụng, marketing, tìm kiếm khách hàng, và cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực BIM. 

ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀO NHÓM TẠI Group.Build.vn

Hiện chưa có dịch vụ nào

Hiện chưa có lịch sử hình thành nào

Hiện chưa có ban lãnh đạo nào nào

Hiện chưa có liên hệ nào nào

Hiện chưa có tuyển dụng và hợp tác nào

Hiện chưa có câu hỏi nào